Cenník
Preventívna stomatolog. prehliadka (u dospelých, u detí, v tehotenstve)
0,-€
Komplexné stomatolog. vyšetrenie (u dospelých, u detí)
0,-€
Detekcia kazu lampou Siro-inspect
0,-€
1-plôšková výplň kompozit
20,-€
2-plôšková výplň kompozit
24,-€
2-plôšková výplň kompozit
27,-€
Zavedenie slkenného puplar.capu
35,-€
Dočasná výplň zuba
12,5,-€
Anestéza
7,-€
Digitálny RTG snímok
7,-€
OZK usg (6 sextantov)
24,-€
Endodontické ošetrenie jednokoreň. zuba
44,-€
Wave-one technológiou
Endodontické ošetrenie viackoreň. zuba
65,-€
Wave-one technológiou
Korunka kovokeramická
137,-€
Korunka zo zirkonu
200,-€
Vyfrézovaná inlay/onlay
190,-€
Nacementovanie korunky
10,-€
za 1 zub
Provizórna korunka
10,-€
Čiastočne snímateľná náhrada - protéza horná/dolná
od 100,-€
Celková snímateľná náhrada - protéza horná/dolná
od 100,-€